تاریخ انتشار:سه شنبه 10 بهمن 1396

نظر امیرحسین رستمی درباره شوخی های «لیسانسه ها»

امیرحسین رستمی با رشیدپور از شوخی های «لیسانسه ها» گفت.

امیرحسین رستمی گفت: «لیسانسه ها» بدعتی شد تا حساسیت ها نسبت به شوخی و نقد با گروه ها و مشاغل مختلف کم شود.

افرادی مثل سروش صحت بچه های این نظام هستند به انها اعتماد کنیم بیننده های تلویزیون بیشتر می شود.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
ادوار جشنواره های سیما
برگزیده های چند رسانه ای