تاریخ انتشار:سه شنبه 10 بهمن 1396

جایگزین نقش رضا توکلی در «لیلی با من است»

رضا توکلی از اعتراض خود به کمال تبریزی گفت.

به گفته رضا توکلی، قصه فیلم «لیلی با من است» قصه زندگی خودش است.

وی می گوید به کمال تبریزی اعتراض کردم چرا نقش زندگی من را به فرد دیگری می دهید که بازی کند گفت: برای شما نقش دیگری در نظر گرفته ام.
 

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
ادوار جشنواره های سیما
برگزیده های چند رسانه ای