تاریخ انتشار:سه شنبه 10 بهمن 1396

چهار جایزه جهانی برای رضا ناجی

رضا ناجی با حضور در برنامه «حالا خورشید» از مراحل انتخاب یک بازیگر گفت.

رضا ناجی گفت: مجید مجیدی از بین ۲۵۰۰ نفر از کسانی که تست بازیگری داده بودند من را انتخاب کرد.

رضا ناجی می گوید: چرا من که چهار جایزه جهانی دارم، اما در داخل به من سیمرغ نداده اند.
 

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
ادوار جشنواره های سیما
برگزیده های چند رسانه ای