تاریخ انتشار:سه شنبه 10 بهمن 1396

ارجحیت تلویزیون بر سینما برای کامبیز دیرباز

کامبیز دیرباز در برنامه «حالا خورشید» گفت که تلویزیون ارجح تر از سینما برای اوست.

کامبیز دیرباز همچنین گفت: در تلویزیون ٨٠ میلیون داور،  کار تو را قضاوت می کنند.

همچنین وی درباره سام درخشانی گفت که او به تازگی پدر شده و خداوند به او دختری به نام برکه داده است.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
ادوار جشنواره های سیما
برگزیده های چند رسانه ای